3 najważniejsze kroki, jakie należy podjąć po wypadku w komunikacji miejskiej, aby uzyskać zadośćuczynienie i odszkodowanie

Osobom poszkodowanym w komunikacji miejskiej należy się odszkodowanie i zadośćuczynienie z ubezpieczenia OC, niezależnie od tego kto jest sprawcą wypadku, a także od tego czy został on ustalony. W celu uzyskania zadośćuczynienia i odszkodowania niezbędne jest jednak odpowiednie udokumentowanie okoliczności zdarzenia, jak również rozmiaru poniesionej szkody.

Jak zatem prawidłowo zachować się, aby zwiększyć szansę na uzyskanie odszkodowania?

Więcej