Zadośćuczynienie za śmierć bliskiego z 1999 r.

Kolejnym wyrokiem Sąd Najwyższy stwierdził, iż najbliższemu członkowi rodziny przysługuje zadośćuczynienie za śmierć spowodowaną zdarzeniem sprzed 3 sierpnia 2008 r. tj. przed okresem wprowadzenia do kodeksu cywilnego art. 446 § 4 k.c.

Więcej