Jakie są skutki niedochowania terminu na rozpatrzenie reklamacji?

W dniu 13 czerwca 2018 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę w sprawie niedochowania przez podmioty rynku finansowego, ustawowego terminu udzielenia odpowiedzi na reklamację. Uchwała ta ma bardzo istotne znaczenie m.in. dla osób ubiegających się o zadośćuczynienia i odszkodowania od zakładów ubezpieczeń.

Więcej