Na czym polega postępowanie pojednawcze przed sądem cywilnym?

Zakład ubezpieczeń nie skompensował  w pełni poniesionej szkody? Kwota wypłaconego zadośćuczynienia i odszkodowania została znacznie zaniżona? W celu szybkiego i mniej kosztownego rozwiązania powstałego sporu, mamy prawo zainicjować postępowanie polubowne przed sądem cywilnym.