Na czym polega proces sądowy?

Jeśli nie dojdzie do zawarcia ugody w postępowaniu pojednawczym,  a nadal chcemy dochodzić swoich roszczeń tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania, pozostaje jedynie zainicjowanie tradycyjnego postępowanie sądowego.