146 000 zł

zadośćuczynienia za śmierć męża w wyniku wypadku komunikacyjnego

W dniu 8 lipca 2008 r. doszło do wypadku komunikacyjnego, w wyniku którego śmierć poniósł pan Wiktor. Na skutek zdarzenia, po dwóch tygodniach od ślubu, tuż po powrocie z podróży poślubnej 22-letnia pani Katarzyna straciła męża, z którym łączyła ją bardzo silna więź. Pani Katarzyna bez wsparcia profesjonalisty, samodzielnie złożyła do ubezpieczyciela sprawcy wypadku wniosek o wypłatę zadośćuczynienia i odszkodowania. W odpowiedzi na zgłoszone roszczenia ubezpieczyciel przyznał na rzecz Poszkodowanej jedynie 30 000 zł tytułem zadośćuczynienia oraz 8 000 zł tytułem odszkodowania. Z uwagi na fakt, iż Poszkodowana nie zgadzała się z ustaleniami towarzystwa, powierzyła dalsze prowadzenie sprawy Kancelarii. Na skutek podjętych przez nas czynności reklamacyjnych, a następnie skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego ubezpieczyciel zobowiązany był do zapłaty na rzecz Poszkodowanej dodatkowej kwoty 108 000 zł tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania. Poszkodowana otrzymała łącznie 146 000 zł tytułem świadczeń odszkodowawczych za powstałą szkodę.

zdarzenie z dnia 8 lipca 2008 r.