78 700 zł

zadośćuczynienia i odszkodowania dla pasażerki pojazdu za uraz głowy, złamanie obojczyka oraz kości miednicy

W wyniku wypadku drogowego pani Magdalena doznała urazu głowy, złamania obojczyka, złamania kości łonowej i kulszowej.

Poszkodowana zgłosiła się do Kancelarii po tym, jak Ubezpieczyciel znacznie zaniżył kwotę zadośćuczynienia. Na skutek podjętych przez Kancelarię szeregu czynności Poszkodowana ostatecznie w drodze ugody sądowej, uzyskała z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pojazdu sprawcy zdarzenia łącznie ponad 78 700 zł zadośćuczynienia wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę w wypłacie świadczeń.

zdarzenie z dnia 15 lipca 2016 r.