92 000 zł

odszkodowania za spalenie pojazdu

W dniu 1 lipca 2015 r. samochód Pana Marka spłonął w wyniku podpalenia. W związku z tym, że pojazd był ubezpieczony m.in. od ognia, szkoda została zgłoszona do ubezpieczyciela. W odpowiedzi na zgłoszone roszczenia towarzystwo odmówiło wypłaty odszkodowania z umowy AC uzasadniając, iż bezpośrednią przyczyną pożaru był zapłon układu elektrycznego, który wynikał z wady fabrycznej. Tego rodzaju zdarzenie nie było objęte ochroną ubezpieczeniową.
Stanowisko w sprawie zostało wydane w oparciu o nierzetelną opinię techniczną wykonaną na wniosek ubezpieczyciela. Dopiero po tym, jak Kancelaria włączyła się do sprawy i wykonała szereg czynności ubezpieczyciel zmienił dotychczasowe stanowisko. Ostatecznie Poszkodowany otrzymał należne odszkodowanie za powstałą szkodę.

zdarzenie z dnia 1 lipca 2015 r.