Ponad 100 000 zł

odszkodowania za kradzież pojazdu

Sukcesem zakończyła się sprawa pani Beaty. Poszkodowana zgłosiła się do Kancelarii po tym jak ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania z umowy AC za kradzież pojazdu. Przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania było pozostawienie w samochodzie dowodu rejestracyjnego, co umożliwiło kradzież pojazdu wraz z dokumentami.
Sąd I instancji nie podzielił argumentacji Towarzystwa i w całości uwzględnił powództwo Poszkodowanej. Ubezpieczyciel złożył apelację, którą sąd II instancji odrzucił. Poszkodowana otrzymała ponad 100 000 zł odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę w wypłacie świadczeń.

zdarzenie z dnia 13 sierpnia 2014 r.