100 000 zł

zadośćuczynienia i odszkodowania dla pasażera pojazdu za uraz wielonarządowy

W wyniku wypadku drogowego pani Aneta doznała urazu wielonarządowego m.in. złamania żeber, złamań obu kończyn górnych, złamania kończyny dolnej, odmy opłucnej, wstrząśnienia mózgu.
Ponadto po wypadku pozostały szpetne blizny na całym ciele. Była kilkukrotnie operowana. Leczenie było długie i bolesne. W wyniku podjętych działań przez Kancelarię Poszkodowana otrzymała z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pojazdu sprawcy zdarzenia łącznie 100 000 zł zadośćuczynienia i odszkodowania.

zdarzenie z dnia 30 października 2011 r.