Ponad 83 000 zł

zadośćuczynienia i odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie dla rowerzystki za obrażenia ciała powstałe w wyniku wtargnięcia psa na jezdnię

W dniu 24 sierpnia 2016 r. doszło do zdarzenia, w wyniku którego pani Zofia doznała m.in. urazu głowy, licznych krwiaków i otarć twarzy, urazu lewego kolana, zwichnięcia kciuka oraz złamania lewego przedramienia. Poszkodowana zgłosiła szkodę do ubezpieczyciela właściciela psa z umowy ubezpieczenia OC. W odpowiedzi na zgłoszone roszczenia towarzystwo nie przyjęło odpowiedzialności za zdarzenie. Z uwagi na fakt, iż Poszkodowana nie zgadzała się z ustaleniami ubezpieczyciela, powierzyła dalsze prowadzenie sprawy Kancelarii. W wyniku przeprowadzonego postępowania sądowego, w sprawie zapadł wyrok zasądzający na rzecz Poszkodowanej kwotę 50 000 zł tytułem zadośćuczynienia oraz ponad 18 500 zł tytułem odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w wypłacie świadczeń. Pani Zofia otrzymała łącznie ponad 83 000 zł tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

Zdarzenie z dnia 28 sierpnia 2016 r.