Ponad 66 500 zł

zadośćuczynienia i odszkodowania dla pieszego za złamaną nogę w wyniku potrącenia na przejściu dla pieszych

W wyniku potrącenia na przejściu dla pieszych pan Krzysztof doznał skomplikowanego złamania kości piszczelowej oraz urazu stawu skokowego. Na skutek podjętych przez Kancelarię działań, w drodze ugody sądowej Poszkodowany uzyskał z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pojazdu sprawcy zdarzenia łącznie ponad 66 500 zł zadośćuczynienia i odszkodowania.

zdarzenie z dnia 21 sierpnia 2011 r.