Ponad 44 800 zł

zadośćuczynienia i odszkodowania za obrażenia ciała doznane na skutek kolizji drogowej

W dniu 3 września 2018 r. doszło do kolizji drogowej, w którym pani Anna doznała m.in. urazu odcinka szyjnego kręgosłupa, urazu stawu kolanowego, oparzenia termicznego II stopnia, uszkodzenia stawu ramiennego oraz urazu głowy. Za pośrednictwem Kancelarii szkoda została zgłoszona do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. W odpowiedzi na zgłoszone roszczenia ubezpieczyciel przyznał na rzecz Poszkodowanej m.in.  kwotę 27 500 zł tytułem zadośćuczynienia oraz kwotę 2 342 zł tytułem odszkodowania. Z uwagi na fakt, iż ubezpieczyciel zrekompensował Poszkodowanej jedynie w nieznacznej części doznaną krzywdę, sprawa została skierowana do sądu. W drodze zawartej ugody Poszkodowana otrzymała dodatkową kwotę zadośćuczynienia w wysokości 15 000 zł. Na skutek podjętych przez Kancelarię czynności pani Anna otrzymała łącznie 44 842 zł tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania.

Zdarzenie z dnia 3 września 2018 r.