Ponad 41 000 zł

zadośćuczynienia i odszkodowania za obrażenia ciała rowerzysty, powstałe w wyniku zdarzenia drogowego z udziałem samochodu osobowego

W dniu 5 czerwca 2018 r. w Warszawie doszło do zdarzenia drogowego, w wyniku którego rowerzysta pan Bohdan doznał m.in. złamania nasady bliższej piszczeli oraz złamania rzepki. Poszkodowany za pośrednictwem Kancelarii złożył wniosek o naprawienie szkody na osobie z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Pozwany początkowo nie chciał przyjąć odpowiedzialności. Po wystosowaniu przez Kancelarię szeregu monitów, ubezpieczyciel uznał 1 000 zł tytułem zadośćuczynienia oraz ponad 1 500 zł tytułem odszkodowania za poniesione koszty leczenia. Ubezpieczyciel zrekompensował Poszkodowanemu jedynie w nieznacznej części powstałą krzywdę, wobec czego sprawa została skierowana do sądu. Po wytoczeniu powództwa, ubezpieczyciel wypłacił dodatkowo Poszkodowanemu 5 000 zł. Niestety niedługo później doszło do śmierci pana Bohdana. Z uwagi na fakt, iż powództwo zostało wytoczone za życia Poszkodowanego, świadczenia odszkodowawcze przeszły na spadkobierców.  Po uzyskaniu aktu poświadczenia dziedziczenia, syn oraz wnuczkowie Poszkodowanego zostali zgłoszeniu do wszczętego postępowania sądowego jako powodowie. W drodze zawartej ugody z ubezpieczycielem następcy prawni pana Bohdana otrzymali łącznie ponad 41 000 zł tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania.

zdarzenie z dnia 5 czerwca 2018 r.