Ponad 35 000 zł

tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania za skomplikowane złamanie kończyny dolnej na skutek wypadku drogowego

W dniu 8 października 2014 r. doszło do wypadku drogowego, w wyniku której kierujący motocyklem Pan Andrzej doznał m.in. skomplikowanego złamania kończyny dolnej prawej. W związku z doznanymi obrażeniami ciała Poszkodowany przeszedł leczenie operacyjne oraz rehabilitacyjne. Poszkodowany zgłosił szkodę na osobie do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. W odpowiedzi na zgłoszone roszczenia ubezpieczyciel przyznał na rzecz Poszkodowanego 6 300 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Z uwagi na fakt, iż ubezpieczyciel zrekompensował jedynie w nieznacznej części poniesioną szkodę Pan Andrzej zwrócił się do naszej Kancelarii z prośbą o udzielenie pomocy prawnej. Po zapoznaniu się z całym materiałem dowodowym sprawa została skierowana do sądu. Po częściowym przeprowadzeniu postępowania sądowego została zawarta ugoda na dopłatę kwoty 18 700 zł tytułem zadośćuczynienia. Ponadto Kancelaria uzyskała dla Poszkodowanego ponad 10 000 zł tytułem odszkodowania. Czynności podjęte przez Kancelarię doprowadziły do uzyskania łącznej kwoty ponad 35 000 zł zadośćuczynienia i odszkodowania.

zdarzenie z dnia 8 października 2014 r