Ponad 35 000 zł

odszkodowania za zalany dom w skutek intensywnych opadów deszczu

W dniu 15 lipca 2016 r. piwnica domu jednorodzinnego Pani Kazimiery została zalana na skutek intensywnych opadów deszczu. W wyniku zdarzenia, oprócz zalania ścian pomieszczenia, zostały uszkodzone ruchomości tj. np. telewizor, komputer, głośniki etc. Szkoda została zgłoszona do ubezpieczyciela z umowy ubezpieczenia domu mieszkalnego. Ubezpieczyciel przyznał na rzecz Poszkodowanej odszkodowanie w kwocie 5 500 zł. Przyznana kwota świadczenia w nieznacznym stopniu pokryła poniesione straty. Dopiero po tym, jak Kancelaria włączyła się do sprawy ubezpieczyciel zmienił dotychczasowe stanowisko. Na skutek podjętych szeregu czynności przez Kancelarię Poszkodowana otrzymała łącznie ponad 35 000 zł odszkodowania za powstałą szkodę.

zdarzenie z dnia 15 lipca 2016 r.