Ponad 33 200 zł

tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania za złamanie kończyny dolnej oraz górnej na skutek wypadku motocyklowego

W dniu 15 maja 2017 r. doszło do wypadku drogowego, w wyniku którego kierujący motocyklem Pan Piotr doznał m.in. złamania kończyny dolnej oraz górnej. W związku z doznanymi obrażeniami ciała Poszkodowany przeszedł leczenie operacyjne oraz rehabilitacyjne. Szkoda została zgłoszona do ubezpieczyciela sprawcy wypadku. W odpowiedzi na zgłoszone roszczenia ubezpieczyciel przyznał na rzecz Poszkodowanego 8 500 zł tytułem zadośćuczynienia oraz ponad 5 700 zł tytułem odszkodowania. Z uwagi na zaniżenie kwot przyznanych świadczeń oraz bezzasadne zastosowanie przyczynienia się Poszkodowanego do powstania szkody sprawa została skierowana do sądu. Po częściowym przeprowadzeniu postępowania sądowego została zawarta ugoda na dopłatę kwoty 19 000 zł tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania. Czynności podjęte przez Kancelarię doprowadziły do uzyskania łącznej kwoty ponad 33 200 zł zadośćuczynienia i odszkodowania.

zdarzenie z dnia 15 maja 2017 r.