Ponad 28 000 zł

zadośćuczynienia wraz z odsetkami za opóźnienie za złamanie ręki lewej na skutek gwałtownego hamowania w komunikacji miejskiej

W dniu 5 maja 2016 r. na skutek gwałtownego hamowania w komunikacji miejskiej Pani Jolanta upadła doznając  złamania kości ramiennej lewej. Poszkodowana przez kilka tygodni po zdarzeniu zmuszona była chodzić w gipsie Desaulta. Po zdjęciu gipsu ręka została unieruchomiona za pomocą temblaka. Pani Jolanta podjęła leczenie ortopedyczne oraz rehabilitacyjne. Szkoda na osobie została zgłoszona do ubezpieczyciela z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC komunikacji miejskiej. W odpowiedzi na zgłoszone roszczenia ubezpieczyciel przyznał na rzecz Poszkodowanej 1 000 zł tytułem zadośćuczynienia oraz zaproponował zawarcie ugody, która wiązałaby się z całkowitym zrzeknięciem się dalszych roszczeń w zamian za dopłatę kwoty 200 zł. Z uwagi na fakt, iż kwota świadczenia została w sposób rażący zaniżona zostało wytoczone powództwo w sprawie. Po przeprowadzeniu postępowania sądowego, w sprawie zapadł wyrok zasądzający na rzecz Poszkodowanej dodatkową kwotę 24 000 zł tytułem zadośćuczynienia. Podjęte czynności przez Kancelarią doprowadziły do uzyskania łącznie ponad 28 000 zł tytułem zadośćuczynienia za powstałą szkodę wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

zdarzenie z dnia 5 maja 2016 r.