Ponad 26 000 zł

tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania za uraz kolana i łokcia na skutek wypadku komunikacyjnego

W dniu 31 stycznia 2018 r. doszło do wypadku drogowego, w wyniku którego kierujący pojazdem osobowym Pan Michał doznał m.in. stłuczenia stawu kolanowego powikłanego zerwaniem mięśnia prostego uda oraz stłuczenia stawu łokciowego. Ponadto po wypadku u Poszkodowanego wystąpił zespół stresu pourazowego. W związku z doznanymi obrażeniami Poszkodowany przeszedł leczenie ortopedyczne oraz psychologiczne. Pan Michał bez wsparcia profesjonalisty, samodzielnie złożył do ubezpieczyciela sprawcy wypadku wniosek o wypłatę zadośćuczynienia i odszkodowania. W odpowiedzi na zgłoszone roszczenia ubezpieczyciel przyznał na rzecz Poszkodowanego kwotę 800 zł tytułem odszkodowania. Niemniej jednak ubezpieczyciel odmówił Poszkodowanemu wypłaty zadośćuczynienia uzasadniając, iż na skutek zdarzenia nie doszło do trwałego uszczerbku na zdrowiu. Poszkodowany w związku z tym, iż nie zgadzał się z ustaleniami towarzystwa powierzył dalsze prowadzenie sprawy Kancelarii. Na skutek podjętych przez nas czynności ubezpieczyciel zmienił swoje dotychczasowe stanowisko i wypłacił na rzecz Poszkodowanego w drodze zawartej ugody ponad 26 000 zł tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania.

zdarzenie z dnia 31 stycznia 2018 r.