80 000 zł

zadośćuczynienia za śmierć syna z ubezpieczenia OC

Na jednej z remontowanych dróg nieostrożny kierowca pojazdu transportowego wjechał na teren robót drogowych, doprowadzając do wypadku, w którym poniósł śmierć jeden z pracowników – syn pani Barbary, mający niewiele ponad 30 lat. Roszczenia z tytułu zadośćuczynienia zostały zgłoszone do ubezpieczyciela sprawcy wypadku, jednakże przyznana kwota nawet w minimalnym stopniu nie była w stanie zrekompensować krzywdy, jaką doznała pani Barbara. Dzięki podjętym przez Kancelarię czynnościom, w tym skutecznym negocjacjom, doszło do zawarcia z ubezpieczycielem ugody pozasądowej. Na jej mocy pani Barbara otrzymała 80 000 zł – kwotę czterokrotnie wyższą niż początkowo proponowana przez ubezpieczyciela.

zdarzenie z 2019 r.