71 490 zł

zadośćuczynienia i odszkodowania za uraz krocza skutkujący utratą jądra oraz urazu stawu kolanowego

Pan Wojciech, kierujący motocyklem, w wyniku zdarzenia drogowego doznał m.in. urazu krocza skutkującego utratą jądra oraz wewnętrznego uszkodzenia stawu kolanowego. W związku z doznanymi obrażeniami ciała Poszkodowany przeszedł leczenie operacyjne oraz rehabilitacyjne. Szkoda została zgłoszona do ubezpieczyciela sprawcy wypadku. W odpowiedzi na zgłoszone roszczenia ubezpieczyciel przyznał na rzecz Poszkodowanego 36 785 zł tytułem zadośćuczynienia oraz 4 705 zł odszkodowania. Z uwagi na zaniżenie kwot przyznanych świadczeń sprawa została skierowana do sądu. W drodze zawartej ugody Poszkodowany otrzymał dodatkową kwotę zadośćuczynienia w wysokości 30 000 zł. Na skutek podjętych przez Kancelarię czynności pan Wojciech otrzymał łącznie 71 490 zł tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania.

zdarzenie z dnia 11 października 2018 r.