Ponad 13 500 zł

zadośćuczynienia i odszkodowania wraz z odsetkami za opóźnienie za obrażenia powstałe w wyniku wybuchu petardy, wyrzuconej z jadącego pociągu pod nogi pieszego stojącego na zamkniętym przejeździe kolejowym

W dniu 11 kwietnia 2015 r. przy przejeździe kolejowym doszło do zdarzenia, w wyniku którego pan Marian doznał obrażeń ciała w postaci m.in. otwartej rany podudzia oraz uszkodzenia mięśni obu kończyn dolnych. Bezpośrednią przyczyną zdarzenia było wyrzucenie materiału pirotechnicznego przez nieznaną osobę z przejeżdżającego przez przejazd pociągu. Za pośrednictwem Kancelarii szkoda została zgłoszona do ubezpieczyciela przewoźnika z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC przedsiębiorstwa. W odpowiedzi na zgłoszone roszczenia ubezpieczyciel nie uznał odpowiedzialności za skutki zdarzenia, z uwagi na wyłączną winę osoby trzeciej (sprawcy). Po szczegółowym przeanalizowaniu sprawy, Kancelaria skierowała sprawę na drogę sądową. W wyniku przeprowadzonego postępowania sądowego, w sprawie zapadł wyrok zasądzający na rzecz Poszkodowanego  kwotę 13 000 zł tytułem zadośćuczynienia wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w wypłacie świadczeń oraz kwotę 580 zł tytułem odszkodowania.

Zdarzenie z dnia 11 kwietnia 2015 r.