13 500 zł

zadośćuczynienia i odszkodowania za skręcenie kręgosłupa szyjnego na skutek kolizji drogowej

W dniu 13 listopada 2013 r. doszło do zdarzenia drogowego, w wyniku którego kierujący pojazdem osobowym pan Piotr doznał m.in. skręcenia kręgosłupa szyjnego skutkującego pourazowym zaostrzeniem dyskopatii. Za pośrednictwem Kancelarii szkoda została zgłoszona do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. W odpowiedzi na zgłoszone roszczenia ubezpieczyciel przyznał na rzecz Poszkodowanego kwotę 335 zł tytułem zwrotów kosztów leczenia oraz odmówił wypłaty zadośćuczynienia i odszkodowania uznając, że Poszkodowany poniósł jedynie lekkie obrażenia. Z uwagi na fakt, iż kwota świadczenia została w sposób rażący zaniżona zostało wytoczone powództwo w sprawie. Po przeprowadzeniu postępowania sądowego, w sprawie zapadł wyrok zasądzający na rzecz Poszkodowanego kwotę 12 500 zł tytułem zadośćuczynienia wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w wypłacie świadczeń oraz dodatkowo 661 zł tytułem odszkodowania. Podjęte czynności przez Kancelarię doprowadziły do uzyskania łącznie niespełna 13 500 zł tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania za powstałą szkodę.

zdarzenie z dnia 13 listopada 2013 r.