52 000 zł

zadośćuczynienia i odszkodowania dla pasażerki motocykla m.in. za stłuczenie uda z uszkodzeniem przyczepu mięśnia doznanego na skutek wypadku komunikacyjnego

Pani Ewa, pasażerka motocykla w wyniku zdarzenia drogowego doznała m.in. stłuczenia uda z uszkodzeniem przyczepu mięśnia, stłuczenia podudzia oraz stłuczenia stawu kolanowego. Szkoda na osobie została zgłoszona do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego towarzystwo przyznało na rzecz Poszkodowanej 6 000 zł tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania. Z uwagi na fakt, iż ubezpieczyciel zrekompensował Poszkodowanej jedynie w nieznacznej części poniesioną szkodę sprawa została skierowana do sądu. Po przeprowadzeniu postępowania sądowego, w sprawie zapadł wyrok zasądzający na rzecz Poszkodowanej dodatkową kwotę 46 000 zł tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w wypłacie świadczeń. Podjęte czynności przez Kancelarią doprowadziły do uzyskania łącznie 52 000 zł tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania za powstałą szkodę.

zdarzenie z dnia 22 maja 2012 r.