48 700 zł

zadośćuczynienia i odszkodowania dla pieszego za uraz głowy, złamanie kości twarzoczaszki, uraz barku, uszkodzenie zęba oraz złamanie mostka doznanego na skutek potrącenia na przejściu dla pieszych

Pan Sebastian został potrącony na przejściu dla pieszych przez kierującą pojazdem osobowym. W wyniku zdarzenia doznał m.in. wstrząśnienia mózgu, złamania kości twarzoczaszki, złamania mostka, uszkodzenia zęba, urazu barku. Ponadto po zdarzeniu u Poszkodowanego został zdiagnozowany zespół stresu pourazowego. Szkoda na osobie została zgłoszona do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia. Po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego towarzystwo przyznało na rzecz Poszkodowanego jedynie 13 000 zł tytułem zadośćuczynienia i 5 700 zł odszkodowania. Z uwagi na fakt, iż ubezpieczyciel zrekompensował Poszkodowanemu w nieznacznej części doznaną krzywdę sprawa została skierowana do sądu. W drodze zawartej ugody Poszkodowany otrzymał dodatkową kwotę zadośćuczynienia w wysokości 30 000 zł. Na skutek podjętych przez Kancelarię czynności pan Sebastian otrzymał łącznie 48 700 zł tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania.

zdarzenie z dnia 28 listopada 2018 r.