47 000 zł

zadośćuczynienia i odszkodowania dla pieszego za złamaną nogę w wyniku potrącenia na przejściu dla pieszych

W dniu 8 grudnia 2014 r. pan Jakub został potrącony na przejściu dla pieszych przez kierującego pojazdem osobowym. W wyniku wypadku Poszkodowany doznał otwartego złamania trzonu kości piszczelowej oraz otwartego złamania kości strzałkowej. Był leczony operacyjnie. Przeszedł również długą rehabilitację. Czynności podjęte przez Kancelarię na etapie likwidacji szkody doprowadziły do uzyskania na rzecz Poszkodowanego kwoty 22 000 zł tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania. W toku postępowania sądowego, w drodze ugody Kancelaria uzyskała dla Poszkodowanego dodatkowe świadczenie w kwocie 25 000 zł.

zdarzenie z dnia 8 grudnia 2014 r.