46 000 zł

zadośćuczynienia i odszkodowania za złamaną nogę na oblodzonym chodniku

W dniu 19 stycznia 2014 r. w Warszawie pan Maciej uległ upadł na śliskim, oblodzonym, niczym niezabezpieczonym chodniku. Bezpośrednimi świadkami upadku byli funkcjonariusze Straży Miejskiej. W wyniku wypadku pan Maciej doznał złamania dwukostkowego podudzia lewego. Był leczony operacyjnie. Przeszedł również długą rehabilitację. Szereg czynności podjętych przez Kancelarię doprowadziły do ustalenia podmiotu odpowiedzialnego do naprawienia powstałej szkody, jak również do wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia. Na etapie likwidacji szkody oraz przed sądem cywilnym Kancelaria uzyskała na rzecz Poszkodowanego świadczenie w łącznej kwocie 46 000 zł.

zdarzenie z dnia 19 stycznia 2014 r.