43 200 zł

zadośćuczynienia i odszkodowania dla pieszej za uraz głowy oraz uraz kręgosłupa doznany w wyniku potrącenia na przejściu dla pieszych

Pani Urszula została potrącona na przejściu dla pieszych przez kierującego pojazdem osobowym. W wyniku zdarzenia doznała m.in. wstrząśnienia mózgu, złamania kości czołowej oraz urazu odcinka piersiowego kręgosłupa. Szkoda na osobie została zgłoszona do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia. Po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego towarzystwo przyznało na rzecz Poszkodowanej 15 200 zł tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania. Z uwagi na fakt, iż ubezpieczyciel zrekompensował Poszkodowanej jedynie w nieznacznej części powstałą krzywdę sprawa została skierowana do sądu. W drodze zawartej ugody sądowej pani Urszula otrzymała łącznie 43 200 zł tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania.

zdarzenie z dnia 11 lutego 2014 r.