41 500 zł

41 500 zł zadośćuczynienia i odszkodowania dla pieszego za wieloodłamowe złamanie głowy i szyjki kości strzałkowej oraz złamanie kłykcia bocznego kości piszczelowej  na skutek potrącenia na przejściu dla pieszych

W dniu 25 października 2018 r. pan Mirosław został potrącony na przejściu dla pieszych przez kierującego pojazdem osobowym. W wyniku zdarzenia doznał m.in. wieloodłamowego złamania głowy i szyjki kości strzałkowej oraz złamania kłykcia bocznego kości piszczelowej. W związku z doznanymi obrażeniami ciała Poszkodowany przeszedł leczenie ortopedyczne. Za pośrednictwem Kancelarii szkoda na osobie została zgłoszona do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia. Po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego towarzystwo przyznało na rzecz Poszkodowanego 14 000 zł tytułem zadośćuczynienia oraz ponad 2 500 zł tytułem odszkodowania.  Ubezpieczyciel zrekompensował Poszkodowanemu jedynie w nieznacznej części doznaną krzywdę, wobec czego sprawa za pośrednictwem Kancelarii została skierowana do sądu. Powództwo zostało wygrane przez Poszkodowanego w całości. Pan Mirosław otrzymał łącznie niespełna 41 500 zł tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania za powstałą szkodę.

zdarzenie z dnia 25 października 2018 r.