40 000 zł

zadośćuczynienia za śmierć babci na skutek wypadku komunikacyjnego

W dniu 11 stycznia 2016 r. doszło do wypadku komunikacyjnego, w wyniku którego śmierć poniosła piesza. Na skutek zdarzenia Pani Magdalena straciła bliskiego członka rodziny – babcię, z którą łączyła ją bardzo silna więź. Za pośrednictwem Kancelarii szkoda została zgłoszona z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu sprawcy zdarzenia. W odpowiedzi na zgłoszone roszczenia towarzystwo przyznało na rzecz Uprawnionej kwotę 10 000 zł zadośćuczynienia. W związku z tym, że wypłacone  świadczenie jedynie w części kompensowało Uprawionej doznaną krzywdę, sprawa została skierowana na drogę postępowania sądowego. Po przeprowadzeniu przewodu sądowego, w sprawie zapadł wyrok zasądzający na rzecz Uprawnionej dodatkową kwotą zadośćuczynienia 30 000 zł. Podjęte czynności przez Kancelarią doprowadziły do uzyskania łącznie 40 000 zł tytułem zadośćuczynienia za powstałą szkodę.

zdarzenie z dnia 11 stycznia 2016 r.