40 000 zł

odszkodowania za kradzież pojazdu

W dniu 15 maja 2018 r. doszło do kradzieży samochodu pana Adama marki Honda Civic. O zdarzeniu była zawiadomiona policja. W sprawie zostało przeprowadzone postępowanie wyjaśniające, które zostało umorzone ze względu na niewykrycie sprawcy zdarzenia. Poszkodowany bez wsparcia profesjonalisty zgłosił szkodę do towarzystwa z umowy ubezpieczenia autocasco. Po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego, ubezpieczyciel nie uznał jednak swojej odpowiedzialności i odmówił wypłaty odszkodowania. W uzasadnieniu towarzystwo wskazało, iż pozostawienie karty pojazdu wewnątrz pojazdu było rażącym niedbalstwem, które uniemożliwiało skuteczne poszukiwanie i odzyskanie samochodu. W ocenie ubezpieczyciela, kradzież pojazdu wraz z dokumentem miała ułatwić spieniężenie pojazdu, utrudnienie pościgu i poszukiwania skradzionego pojazdu. Pan Adam powierzył dalsze prowadzenie sprawy Kancelarii. Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy zebranej dokumentacji, sprawa została skierowana na drogę postępowania sądowego. Powództwo zostało wygrane przez Poszkodowanego w całości. Ubezpieczyciel został zobowiązany do zapłaty na rzecz Pana Adama niespełna 40 000 zł tytułem odszkodowania wraz z odsetkami za powstałą szkodę.

zdarzenie z dnia 15 maja 2018 r.