35 300 zł

zadośćuczynienia za złamanie talerza biodrowego doznanego na skutek wypadku komunikacyjnego

W dni 19 sierpnia 2014 r. doszło do wypadku komunikacyjnego, w wyniku którego kierująca pojazdem osobowym Pani Anna doznała m.in. złamania talerza biodrowego. Po zdarzeniu u Poszkodowanej wystąpił również zespół stresu pourazowego. Poszkodowana zgłosiła szkodę na osobie do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. W odpowiedzi na zgłoszone roszczenia ubezpieczyciel przyznał na rzecz Poszkodowanej m.in. 7 800 zł tytułem zadośćuczynienia za doznana krzywdę. Z uwagi na fakt, iż ubezpieczyciel zrekompensował jedynie w nieznacznej części poniesioną szkodę Pani Anna zwróciła się do naszej Kancelarii z prośbą o udzielenie pomocy prawnej. Po zapoznaniu się z całym materiałem dowodowym sprawa została skierowana do sądu. Po przeprowadzeniu postępowania sądowego, w sprawie zapadł wyrok zasądzający na rzecz Poszkodowanej dodatkową kwotę 27 500 zł tytułem zadośćuczynienia wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w wypłacie świadczeń. Podjęte czynności przez Kancelarią doprowadziły do uzyskania łącznie 35 300 zł tytułem zadośćuczynienia za powstałą szkodę.

zdarzenie z dnia 19 sierpnia 2014 r.