33 000 zł

tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania za złamanie obojczyka, uraz kręgosłupa i głowy na skutek wypadku komunikacyjnego

W dniu 3 lipca 2017 r. doszło do wypadku drogowego, w wyniku którego pasażerka pojazdu osobowego Pani Dominika doznała m.in. złamania obojczyka, urazu odcinka szyjnego kręgosłupa oraz głowy. W związku z doznanymi obrażeniami ciała Poszkodowana przeszła leczenie ortopedyczne. Szkoda została zgłoszona do ubezpieczyciela sprawcy wypadku. W odpowiedzi na zgłoszone roszczenia ubezpieczyciel przyznał na rzecz Poszkodowanej 11 000 zł tytułem zadośćuczynienia oraz 4 000 zł tytułem odszkodowania. Z uwagi na zaniżenie kwot przyznanych świadczeń sprawa została skierowana do sądu. Po wytoczeniu powództwa w sprawie, zgodnie z wolą Poszkodowanej została zawarta ugoda na dopłatę kwoty 18 000 zł tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania. Czynności podjęte przez Kancelarię doprowadziły do uzyskania łącznej kwoty 33 000 zł zadośćuczynienia i odszkodowania.

zdarzenie z dnia 3 lipca 2017 r.