31 000 zł

zadośćuczynienia i odszkodowania dla rowerzysty za obrażenia powstałe w wyniku wypadku komunikacyjnego

W dniu 16 sierpnia 2018 r. doszło do wypadku komunikacyjnego, w wyniku którego rowerzysta pan Szymon doznał m.in. kompresyjnego złamania kłykcia bocznego kości piszczelowej lewej oraz urazu głowy. Za pośrednictwem Kancelarii szkoda została zgłoszona do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. W odpowiedzi na zgłoszone roszczenia ubezpieczyciel przyznał na rzecz Poszkodowanego m.in.  10 000 zł tytułem zadośćuczynienia. Ubezpieczyciel zrekompensował Poszkodowanemu jedynie w nieznacznej części powstałą krzywdę, wobec czego sprawa została skierowana do sądu. Po wytoczeniu powództwa, w drodze zawartej ugody pan Szymon otrzymał łącznie 31 000 zł tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania.

Zdarzenie z dnia 16 sierpnia 2018 r.