30 000 zł

zadośćuczynienia za śmierć babci na skutek wypadku komunikacyjnego

W dniu 11 stycznia 2016 r. doszło do wypadku komunikacyjnego, w wyniku którego śmierć poniosła piesza. Na skutek zdarzenia Pan Marcin stracił bliskiego członka rodziny – babcię, z którą łączyła go silna więź. Za pośrednictwem Kancelarii szkoda została zgłoszona z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu sprawcy zdarzenia. W odpowiedzi na zgłoszone roszczenia towarzystwo przyznało na rzecz Uprawnionego kwotę 10 000 zł zadośćuczynienia. W związku z tym, że wypłacone  świadczenie jedynie w części kompensowało Uprawionemu doznaną krzywdę, sprawa została skierowana na drogę postępowania sądowego. Po przeprowadzeniu przewodu sądowego, w sprawie zapadł wyrok zasądzający na rzecz Uprawnionego dodatkową kwotą zadośćuczynienia 20 000 zł. Podjęte czynności przez Kancelarią doprowadziły do uzyskania łącznie 30 000 zł tytułem zadośćuczynienia za powstałą szkodę.

zdarzenie z dnia 11 stycznia 2016 r.