30 000 zł

zadośćuczynienia za śmierć brata z ubezpieczenia OC

Na jednej z remontowanych dróg nieostrożny kierowca pojazdu transportowego wjechał na teren robót drogowych, doprowadzając do wypadku, w którym poniósł śmierć jeden z pracowników – brat pana Daniela, mający niewiele ponad 30 lat. Roszczenia z tytułu zadośćuczynienia zostały zgłoszone do ubezpieczyciela sprawcy wypadku, jednak przyznane świadczenia w żadnym stopniu nie były w stanie zrekompensować doznanej krzywdy, jaką była utrata niezwykle bliskiej i ważnej w życiu pana Daniela osoby. Dzięki podjętym przez Kancelarię czynnościom, w tym skierowaniu do sądu wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, pan Daniel otrzymał od ubezpieczyciela kwotę 30 000 zł, tj. aż 5 razy wyższą od pierwotnie przyznanej przez ubezpieczyciela, bez wytaczania powództwa sądowego.

zdarzenie z 2019 r.