25 000 zł

zadośćuczynienia wraz z odsetkami za opóźnienie za uraz odcinka szyjnego kręgosłupa doznanego na skutek kolizji drogowej

W dniu 18 października 2012 r. doszło do kolizji drogowej, w wyniku której kierujący pojazdem pan Janusz doznał m.in. skręcenia odcinka szyjnego kręgosłupa. W związku z doznanymi obrażeniami ciała Poszkodowany podjął leczenie zarówno ortopedyczne jak i neurologiczne. Ponadto konieczne było również wdrożenie leczenia w zakresie zdrowia psychicznego, ze względu na lęk przed uczestniczeniem w ruchu ulicznym. Poszkodowany zgłosił szkodę na osobie do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. W odpowiedzi na zgłoszone roszczenia ubezpieczyciel przyznał na rzecz Poszkodowanego kwotę 3 000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Z uwagi na fakt, iż ubezpieczyciel zrekompensował jedynie w nieznacznej części poniesioną szkodę, pan Janusz zwrócił się do naszej Kancelarii z prośbą o udzielenie pomocy prawnej. W toku postępowania reklamacyjnego ubezpieczyciel wypłacił dodatkową kwotę 12 000 zł tytułem zadośćuczynienia. W związku z tym, że wypłacone  świadczenie nadal było zaniżone, sprawa została skierowana na drogę postępowania sądowego. Po przeprowadzeniu przewodu sądowego, w sprawie zapadł wyrok zasądzający na rzecz Poszkodowanego  dodatkowej kwoty zadośćuczynienia w wysokości 10 000 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w wypłacie świadczeń. Podjęte czynności przez Kancelarią doprowadziły do uzyskania łącznie 25 000 zł tytułem zadośćuczynienia za powstałą szkodę.

zdarzenie z dnia 18 października 2012 r.