25 000 zł

 zadośćuczynienia i odszkodowania za złamanie dwukostkowe kości podudzia z przemieszczeniem strzałki w wyniku potknięcia się o pozostawione w ciągu komunikacyjnym wózek transportowy na kółkach

W dniu 6 października 2018 r. pani Ewa wysiadając z windy w bloku, w którym mieszka, potknęła się o pozostawiony bez nadzoru w ciągu komunikacyjnym dla pieszych, wózek transportowy na kółkach. W wyniku tego zdarzenia Poszkodowana doznała m.in. złamania dwukostkowego kości podudzia z przemieszczeniem strzałki. Za pośrednictwem Kancelarii szkoda została zgłoszona do ubezpieczyciela firmy odpowiedzialnej za powstałe skutki zdarzenia z umowy ubezpieczenia OC. W odpowiedzi na zgłoszone roszczenia ubezpieczyciel przyznał na rzecz Poszkodowanej kwotę 7 000 zł tytułem zadośćuczynienia oraz 650 zł tytułem odszkodowania. Z uwagi na fakt, iż ubezpieczyciel zrekompensował Poszkodowanej jedynie w nieznacznej części powstałą krzywdę sprawa została skierowana do sądu. Po wytoczeniu powództwa, w drodze zawartej ugody pani Ewa otrzymała łącznie 25 000 zł tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania.

zdarzenie z dnia 6 października 2018 r.