22 000 zł

zadośćuczynienia i odszkodowania dla pieszej za złamane kości śródstopia w wyniku potrącenia na przejściu dla pieszych

Pani Lidia została potrącona na przejściu dla pieszych przez kierującą pojazdem osobowym. W wyniku zdarzenia Poszkodowana doznała złamania dwóch kości śródstopia. Ponadto po wypadku u pani Lidii został zdiagnozowany zespół stresu pourazowego. Szkoda na osobie została zgłoszona do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia. Po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego ubezpieczyciel przyznał na rzecz Poszkodowanej 5 200 zł zadośćuczynienia i odszkodowania. Z uwagi na fakt, iż towarzystwo zrekompensowało Poszkodowanej jedynie w nieznacznej części powstałą krzywdę sprawa została skierowana do sądu. Po wytoczeniu powództwa, w drodze zawartej ugody pani Lidia otrzymała łącznie 22 000 zł tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania.

zdarzenie z dnia 17 września 2015 r.