188 500 zł

zadośćuczynienia i odszkodowania za wieloodłamowe złamanie trzech kości ręki na skutek wypadku komunikacyjnego

W dniu 24 lutego 2014 r. doszło do wypadku drogowego, w wyniku którego kierujący pojazdem osobowym Pan Dariusz doznał m.in. wieoodłamowego złamania kości ramiennej, promieniowej oraz łokciowej z raną szarpaną przedramienia. W związku z doznanymi obrażeniami ciała Poszkodowany poddał się łącznie 11 operacjom chirurgicznym. Przeszedł wiele zabiegów rehabilitacyjnych, badań i wizyt u lekarzy specjalistów.  Z powodu powstałych nieodwracalnych następstw zdarzenia Pan Dariusz nie mógł powrócić do pracy w wyuczonym zawodzie, zmuszony był odbyć dodatkowe szkolenia w celu podjęcia innej, nieobciążającej chorej kończyny pracy. Poszkodowany zgłosił szkodę na osobie z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu sprawcy zdarzenia. Po dostarczeniu szeregu dokumentów,  złożeniu wielu wniosków i reklamacji, ubezpieczyciel ostatecznie wypłacił na rzecz Poszkodowanego 48 500 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz 30 000 zł odszkodowania za sprawowanie opieki osób trzecich, poniesione koszty leczenia, koszty dojazdów do placówek medycznych oraz za utracony dochód.  W związku z tym, iż Pan Dariusz nie zgadzał się z ustaleniami towarzystwa powierzył dalsze prowadzenie sprawy Kancelarii. Po wytoczeniu powództwa, na skutek podjętych przez nas czynności doszło do zawarcia ugody sądowej na dopłatę kwoty 110 000 zł. Poszkodowany w związku ze szkodą na osobie powstałą na skutek przedmiotowego zdarzenia otrzymał łącznie 188 500 zł.