18 000 zł

zadośćuczynienia dla małoletniego za doznane obrażenia ciała w wyniku wypadku komunikacyjnego

W dniu 19 sierpnia 2014 r. doszło do wypadku komunikacyjnego, w wyniku którego małoletni pasażer samochodu osobowego doznał m.in. rany ciętej uda, rany ciętej języka oraz silnych otarć okolicy kręgosłupa oraz biodra. Po zdarzeniu u Poszkodowanego wystąpił również zespół stresu pourazowego. Matka Poszkodowanego zgłosiła szkodę na osobie do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. W odpowiedzi na zgłoszone roszczenia ubezpieczyciel przyznał na rzecz małoletniego m.in. 3 000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznana krzywdę. Z uwagi na fakt, iż ubezpieczyciel zrekompensował jedynie w nieznacznej części poniesioną szkodę matka Poszkodowanego zwróciła się do naszej Kancelarii z prośbą o udzielenie pomocy prawnej. Po zapoznaniu się z całym materiałem dowodowym sprawa została skierowana do sądu. Po przeprowadzeniu postępowania sądowego, w sprawie zapadł wyrok zasądzający na rzecz Poszkodowanego dodatkową kwotę 15 000 zł tytułem zadośćuczynienia wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w wypłacie świadczeń. Podjęte czynności przez Kancelarią doprowadziły do uzyskania łącznie 18 000 zł tytułem zadośćuczynienia za powstałą szkodę.

zdarzenie z dnia 19 sierpnia 2014 r.