14 500 zł

odszkodowania za uszkodzony pojazd marki Volkswagen Phaeton

W dniu 30 listopada 2018 r. doszło do kolizji drogowej, na skutek której pojazd Pana Patryka został uszkodzony. Na miejscu zdarzenia sprawca sporządził stosowne oświadczenie. Poszkodowany zgłosił szkodę w pojeździe do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia. W toku likwidacji szkody sprawca potwierdził okoliczności zdarzenia. Rozmiar szkody został oszacowany na kwotę 17 000 zł. W odpowiedzi na zgłoszone roszczenia towarzystwo odmówiło wypłaty odszkodowania uzasadniając, iż zdarzenie nie miało charakteru losowego. Z uwagi na fakt, iż Poszkodowany nie zgadzał się z ustaleniami ubezpieczyciela powierzył dalsze prowadzenie sprawy Kancelarii. Po wytoczeniu powództwa, na skutek podjętych przez nas czynności doszło do zawarcia ugody pozasądowej. W ciągu 4 miesięcy od daty zawarcia z Kancelarią umowy o dochodzenie roszczeń Klient otrzymał odszkodowanie w kwocie 14 500 zł.

zdarzenie z dnia 30 listopada 2018 r.