14 000 zł

zadośćuczynienia wraz z odsetkami za opóźnienie za uraz odcinka szyjnego kręgosłupa

W dniu 6 czerwca 2013 r. doszło do kolizji drogowej, w wyniku której kierująca pojazdem osobowym Pani Beata doznała m.in. skręcenia odcinka szyjnego kręgosłupa. W związku z doznanymi obrażeniami ciała Poszkodowana podjęła zarówno leczenie ortopedyczne, jak i neurologiczne. Poszkodowana zgłosiła szkodę na osobie do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. W odpowiedzi na zgłoszone roszczenia ubezpieczyciel przyznał na rzecz Poszkodowanej m.in. 2 000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Z uwagi na fakt, iż ubezpieczyciel zrekompensował jedynie w nieznacznej części poniesioną szkodę Pani Beata zwróciła się do naszej Kancelarii z prośbą o udzielenie pomocy prawnej. Po zapoznaniu się z całym materiałem dowodowym sprawa została skierowana do sądu. Po przeprowadzeniu postępowania sądowego, w sprawie zapadł wyrok zasądzający na rzecz Poszkodowanej dodatkową kwotę 12 000 zł tytułem zadośćuczynienia wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w wypłacie świadczeń. Podjęte czynności przez Kancelarią doprowadziły do uzyskania łącznie 14 000 zł tytułem zadośćuczynienia za powstałą szkodę.

zdarzenie z dnia 6 czerwca 2013 r.