120 000 zł

zadośćuczynienia za utratę wzroku na skutek nieprawidłowo przeprowadzonej operacji oka

Pani Zofia została skierowana do leczenia operacyjnego z powodu odwarstwienia i przedarcia siatkówki oka. Po przeprowadzeniu zabiegu okazało się, że Pacjentka utraciła całkowicie wzrok w operowanym oku. Badania wykazały, że operacja została wykonana nieprawidłowo, co było bezpośrednią przyczyną utraty wzroku. Pani Zofia stała się nieodwracalnie osobą niepełnosprawną,  a jej sposób życia zmienił się diametralnie. Szkoda na osobie została zgłoszona do ubezpieczyciela placówki medycznej, w której wykonywany był zabieg. Z uwagi na fakt, iż towarzystwo konsekwentnie nie uznawało swojej odpowiedzialności, argumentując m.in., iż nie doszło do popełnienia błędu medycznego, a pacjentka straciłaby wzrok, również nie poddając się operacji, sprawa została skierowana do sądu. Dzięki czynnościom podjętym przez Kancelarię w toku dwuinstancyjnego procesu Poszkodowanej zostało wypłacone tytułem zadośćuczynienia świadczenie w wysokości 120 000 zł.

zdarzenie z dnia 23 października 2014 r.