11 200 zł

tytułem zadośćuczynienia za złamanie kości śródręcza i urazu nadgarstka na skutek wypadku komunikacyjnego

W dniu 3 lipca 2017 r. doszło do wypadku drogowego, w wyniku którego pasażer pojazdu osobowego Pan Damian doznał m.in. złamania kości śródręcza i urazu nadgarstka kończyny górnej. W związku z doznanymi obrażeniami ciała Poszkodowany przeszedł leczenie ortopedyczne. Szkoda została zgłoszona do ubezpieczyciela sprawcy wypadku. W odpowiedzi na zgłoszone roszczenia ubezpieczyciel przyznał na rzecz Poszkodowanego 2 800 zł tytułem zadośćuczynienia. Z uwagi na fakt, iż przyznana kwota świadczenia jedynie w nieznacznym stopniu skompensowała Poszkodowanemu doznaną krzywdę sprawa została skierowana do sądu. Po wytoczeniu powództwa w sprawie, zgodnie z wolą Poszkodowanego została zawarta ugoda na dopłatę kwoty 8 400 zł tytułem zadośćuczynienia. Czynności podjęte przez Kancelarię doprowadziły do uzyskania świadczenia za doznaną krzywdę w łącznej kwocie 11 200 zł.

zdarzenie z dnia 3 lipca 2017 r.