× Kancelaria Ulmer - Odszkodowania, Zadośćuczynienia, Warszawa

3 najważniejsze kroki, jakie należy podjąć po wypadku w komunikacji miejskiej, aby uzyskać zadośćuczynienie i odszkodowanie

Osobom poszkodowanym w komunikacji miejskiej należy się odszkodowanie i zadośćuczynienie z ubezpieczenia OC, niezależnie od tego kto jest sprawcą wypadku, a także od tego czy został on ustalony. W celu uzyskania zadośćuczynienia i odszkodowania niezbędne jest jednak odpowiednie udokumentowanie okoliczności zdarzenia, jak również rozmiaru poniesionej szkody.

Jak zatem prawidłowo zachować się, aby zwiększyć szansę na uzyskanie odszkodowania?

Już od kilku lat obserwujemy zwiększoną liczbę klientów zgłaszających się z do Kancelarii po wypadku komunikacyjnym w autobusach i tramwajach. Najczęściej poszkodowanymi są pasażerowie, którzy ucierpieli w wyniku nagłego hamowania lub szarpnięcia pojazdu. Niestety kierujący samochodami oraz pojazdami komunikacji miejskiej, nie zawsze pamiętają o przestrzeganiu zasad ruchu drogowego. Często zdarza się, że kierowcy autobusów i motorniczy zapominają, że wiozą ze sobą pasażerów, niekiedy starszych, którzy nie zawsze są tak sprawni, aby móc się utrzymać podczas gwałtownych manewrów. W wielkich metropoliach nagminnie zdarzają się przypadki zajeżdżania drogi, wymuszania pierwszeństwa, niestosowania się do sygnalizacji świetlnej, przez co bardzo najbardziej cierpią pasażerowie komunikacji miejskiej. Są oni wyjątkowo narażeni na doznanie urazów. Pojazdy komunikacji nie posiadają pasów bezpieczeństwa, zaś sami pasażerowie często podróżują w tłoku.

Warto zatem przypomnieć, iż osobom poszkodowanym w komunikacji miejskiej należy się odszkodowanie i zadośćuczynienie z ubezpieczenia OC, niezależnie od tego kto jest sprawcą wypadku, a także od tego czy został on ustalony. W celu uzyskania zadośćuczynienia i odszkodowania niezbędne jest jednak odpowiednie udokumentowanie okoliczności zdarzenia, jak również rozmiaru poniesionej szkody. 

Jak zatem prawidłowo zachować się, aby zwiększyć szansę na uzyskanie odszkodowania?

Oto 3 najważniejsze kroki, jakie należy podjąć po wypadku w komunikacji miejskiej:

  1. Powiadom o zdarzeniu kierowcę pojazdu,
  2. Poproś o dane naocznych świadków zdarzenia,
  3. W miarę możliwość wezwij lub poproś o wezwanie na miejsce zdarzenia odpowiednich służb – Policji, Pogotowia,
  4. Postaraj się zapamiętać nr linii, czas i miejsce wypadku.

Odpowiednie zadbanie o dowody ułatwi proces dochodzenia roszczeń od ubezpieczyciela, który jest niestety dość skomplikowany, długotrwały, a także uciążliwy dla osoby zmagającej się z bólem. Ubezpieczyciele często kwestionują udział w wypadku, wskazują na brak związku obrażeń ciała z ruchem pojazdu, a także odmawiają wypłat twierdząc, że do wypadku doszło z winy osoby poszkodowanej. Z tego też względu należy pamiętać, że najdrobniejszy detal może zaważyć o uzyskaniu świadczeń od ubezpieczyciela. Dlatego też rekomendowane jest powierzenie sprawy profesjonaliście i zwiększenie w ten sposób prawdopodobieństwa uzyskania adekwatnego zadośćuczynienia za krzywdę, a także odszkodowania za szkody majątkowe.

Więcej informacji dotyczących dochodzenia odszkodowań znajdziesz na naszym profilu www.facebook.com/KancelariaUlmer

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o ciekawostkach, nowinkach i wprowadzanych zmianach w przepisach prawa koniecznie dołącz do grupy – Wszystko o odszkodowaniach: www.facebook.com/groups/2030636730539927/

Grupa powstała z myślą o osobach, które chcą pozyskać ogólną wiedzę z zakresu odszkodowań oraz poznać swoje prawa i obowiązki w procesie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Grupa przeznaczona jest także dla osób już Poszkodowanych. Tutaj uzyskasz wsparcie merytoryczne.Szanowni Państwo,

Stosownie do Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), Kancelaria Ulmer i Współpracownicy zapewnia ochronę Państwa danych osobowych. W związku z tym, że dbanie o bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas priorytetem, przesyłamy Państwu informacje o przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także przysługujących Państwu w związku z tym prawach.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

DEFINICJE

Administrator danych osobowych – Monika Ulmer prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria Ulmer i Współpracownicy Monika Ulmer”, NIP 527 237 23 85, REGON 142800302

Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.kancelariaulmer.pl

Użytkownik – każda osoba korzystająca ze strony.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych Osobowych strony działającej pod adresem: www.kancelariaulmer.pl, jest Monika Ulmer prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria Ulmer i Współpracownicy Monika Ulmer”, NIP 527 237 23 85, REGON 142800302.

Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy pod adresem e-mail: kontakt@www.kancelariaulmer.pl lub pod adresem: Kancelaria Ulmer i Współpracownicy ul. Krakowskie Przedmieście 4, 00-333 Warszawa.

DANE OSOBOWE

Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie.

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Monika Ulmer prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria Ulmer i Współpracownicy Monika Ulmer”, NIP 527 237 23 85, REGON 142800302.
W formularzu kontaktowym należy podać dane osobiste takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, a także opisać stan sprawy oraz wskazać zakres oczekiwanej pomocy prawnej.

Wypełnienie formularza kontaktowego jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora danych osobowych – zgodnie z aktualnie obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych, w celu odpowiedzi na zadane pytanie oraz na przedstawienie oferty współpracy.

Administrator danych osobowych gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Administratora Danych Osobowych czynności, do których przeznaczony jest formularz kontaktowy.

Administrator danych osobowych nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.

Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Użytkownikowi przysługuje prawo do:
– żądania dostępu do swoich danych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane osobowe oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
– żądania sprostowania danych osobowych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
– żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
– żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
– do przenoszenia danych osobowych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz żądania przesłania ich innemu administratorowi,
– do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
– prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

PLIKI COOKIES

Administrator danych osobowych wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie).

Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.

Administrator danych osobowych informuje Użytkownika, że istnieje możliwość konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

Administrator danych osobowych informuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

PROFILOWANIE DANYCH

Administrator informuje Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach strony:
– kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk strony,
– kod śledzenia Google Ad Words – w celu śledzenia wartości konwersji związanych z promocją,
– kod śledzenia Facebook – w celu prowadzenia statystyk oraz działań marketingowych.

LOGI SERWERA

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona.

Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane i przechowywanie jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratora danych osobowych w celu identyfikacji Użytkownika.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

ZASTRZEŻENIA

Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo do zmian w swojej polityce prywatności. Osoby korzystające ze strony obowiązuje aktualna jej wersja, dostępna na stronie internetowej: www.kancelariaulmer.pl