Zadośćuczynienie za śmierć bliskiego z 1999 r.
Kolejnym wyrokiem Sąd Najwyższy stwierdził, iż najbliższemu członkowi rodziny przysługuje zadośćuczynienie za śmierć spowodowaną zdarzeniem sprzed…